Partija Gods kalpot mūsu Latvijai
LV RU
Partija Gods kalpot mūsu Latvijai

2017-04-15

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm Baldones novadā deklarētiem iedzīvotājiem

NĪN Baldone

Baldonei ir jāņem piemērs no citām Pierīgas pašvaldībām un jāievieš nekustamā īpašuma nodokļa atlaides Baldonē deklarētajiem iedzīvotājiem.

 

Baldones novadā intensīvi noris privātmāju celtniecība, bet samazinās deklarēto iedzīvotāju skaits. Iedzīvotāji deklarē savu dzīves vietu citās pašvaldībās, kas sniedz tiem dažādu atbalstu. Rezultātā Baldones iedzīvotāju nodokļi aizplūst uz citām pilsētām, bet Baldonei trūkst līdzekļu attīstībai, sociālās palīdzības nodrošināšanai vecākai paaudzei un citiem jautājumiem.

 

Pašvaldība no iedzīvotāju ienākuma nodokļa saņem 5 reizes vairāk, kā no nekustamā īpašuma nodokļa. Tādēļ atlaižu ieviešana nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem ar daudzkārtēju uzviju palielinās Baldones novada ieņēmumus, ja pašvaldības iedzīvotāji deklarēs savu dzīves vietu Baldonē.

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu ir noteikts, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktos gadījumos pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, lemt par nodokļu likmēm un atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

 

Ar šo iniciatīvu partija “Gods kalpot mūsu Latvijai” ierosina izdarīt grozījumus Baldones novada 2013.gada 27.augusta Saistošos noteikumos Nr.17 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Baldones novadā” un papildināt tos ar jaunu punktu šādā redakcijā: “Tiesības saņemt atvieglojumus ir nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā - 50 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kas taksācijas gadā aprēķināta par šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku (ēkām).

  • Īstenojot šo iniciatīvu un ieviešot atvieglojumus NĪN pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem, sabiedrībai būs sekojošs ieguvums:
    Ģimenes, kas dzīvo Baldonē, deklarējot dzīves vietu savā īpašumā, iegūs NĪN atlaides;
  • Baldones pašvaldība nedaudz zaudēs nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus, bet par katru deklarēto iedzīvotāju pieckārtīgi palielinās iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumus;
  • Pašvaldībai palielināsies līdzekļi sociālo programmu īstenošanai, pirmsskolas vecuma bērnu un skolnieku atbalstam, pašvaldības attīstībai un citām vajadzībām.
  •  

Iniciatīvas autors: Partijas Gods kalpot mūsu Latvijai Baldones nodaļa


Dalīties

PIEVIENOJIES