Partija Gods kalpot mūsu Latvijai
LV RU
Partija Gods kalpot mūsu Latvijai

2016-05-30

Pret Latvijas pievienošanos Stambulas konvencijai

https://balsojam.lv/lv/pret-latvijas-pievienosanos-stambulas-konvencijai

Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Saeimā un Ministru kabinetā.

Ar šo iniciatīvu vēlamies: 
1) ierosināt Ministru Kabinetam pārskatīt savu 10.05.2016. lēmumu par Stambulas konvencijas parakstīšanu; 
2) ierosināt Saeimai neratificēt Stambulas konvenciju, gadījumā, ja Ministru Kabinets nepārskatīs savu lēmumu un Labklājības ministrs konvenciju būs parakstījis. 
Stambulas konvencijā ir izvirzīti kļūdaini vardarbības cēloņi. Par tādiem tiek nosaukti nevis cilvēku netikumi, kļūdas un vājības, bet tradīcijas, kultūra un ģimenes institūts.

Neskatoties uz to, ka oficiālais Stambulas konvencijas nosaukums ir “Konvencija Nr.210 par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu”, pēc sava satura tā aptver citu jautājumu loku. Konvencijas 12. pantā par "viegli ievainojamām" personām, kas pakļautas vardarbībai, tiek definētas tikai sievietes stāvoklī vai ar maziem bērniem, geji, lesbietes, biseksuāļi, transpersonas, HIV inficētie un bezpajumtnieki.

Stambulas konvencija paver iespējas uzspiest Latvijai sociālā dzimuma (gender) ideoloģijā balstītu sabiedrības pārveidošanas projektu, kas ir pretrunā ar Latvijas Satversmi.

Stambulas konvencija paredz nopietnu ilgtermiņa iejaukšanos izglītības saturā, visu izglītības līmeņu mācību programmās iekļaujot mācību vielu par dzimumu līdztiesības un sociālā dzimuma (gender) jautājumiem.

Stambulas konvencija ignorē gan Satversmes 112. pantā, gan starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos garantētās vecāku tiesības bērnu izglītībā, vecāku reliģijas brīvībā, kas ir saistīta ar tiesībām izglītot savus bērnus saskaņā ar savu reliģisko pārliecību un filozofiskajiem uzskatiem.

Ja Latvija pievienosies Stambulas konvencijai, tad likumdevējs būs atcēlis vienu no svarīgākajām pamattiesībām Latvijā – vienlīdzību likuma priekšā –, "a priori" padarot par leģitīmu vīriešu diskrimināciju pēc bioloģiskā dzimuma principa.

Vardarbība pret jebkuru personu ir nosodāma. Valsts un atbildīgās institūcijas ir veikušas virkni pasākumu vardarbības mazināšanai ģimenēs. Lielākā daļa konvencijas prasību Latvijā jau ir izpildītas. Latvijā ir ieviestas rekomendācijas par vardarbībā cietušo aizsardzības pasākumiem. Darbu pie citu rekomendāciju ieviešanas Latvijas valsts turpina patstāvīgi, arī nepievienojoties šai konvencijai.

Lai mazinātu vardarbību sabiedrībā, aicinām cīnīties ar tās iemesliem – cilvēku netikumiem, kļūdām un vājībām. Tas panākams, stiprinot un aizsargājot ģimenes, kā sabiedrības pamatu, ceļot labklājības līmeni katrā ģimenē, akcentējot tēva lomu un veicinot tikumisko audzināšanu, apkarojot alkoholismu un citus sabiedrības netikumus.

Ja Latvija nepievienosies Stambulas konvencijai, sabiedrībai būs vairāki pozitīvi ieguvumi: 
• tiks novērsta negatīvā ietekme uz Latvijai tradicionālo ģimenes institūtu; 
• mazināsies spriedze sabiedrībā saistībā ar Latvijai netradicionālu un svešu kultūras un morāles normu piespiedu ieviešanu; 
• tiks novērsta sabiedrības būtiska transformēšana bez saskaņojuma ar valsts iedzīvotājiem un saistību uzņemšanās jaunu starptautisku kontrolējošo institūciju priekšā.

Ierosināt Ministru Kabinetu pārskatīt savu 10.05.2016. lēmumu par Stambulas konvencijas parakstīšanu.
Ierosināt Saeimai neratificēt Stambulas konvenciju, gadījumā, ja Ministru Kabinets nepārskatīs savu lēmumu un Labklājības ministrs konvenciju būs parakstījis. 
Nepiekrītam par Stambulas konvencijā nosauktajiem vardarbības cēloņiem – tradīcijas, kultūra un ģimenes institūts.
Nepiekrītam šo institūtu pārskatīšanai sociālā dzimuma (gender) ieviešanas vārdā.


Dalīties

PIEVIENOJIES