Partija Gods kalpot mūsu Latvijai
LV RU
Partija Gods kalpot mūsu Latvijai

2015-05-12

Atskats uz biedrības „Gods kalpot Latvijai” reģionālās attīstības, vides saglabāšanas un zemkopības darba grupas sēdi.

Bildes autors: http://www.niu.edu/outreach/Regional_Development/

29. aprīlī uz pirmo biedrības „Gods kalpot Latvijai” reģionālās attīstības, vides saglabāšanas un zemkopības darba grupas sēdi sanāca tās dalībnieki. Par darba grupas vadītāju tika ievēlēts Valērijs Jolkins, par vietnieku- Lauris Gruntmanis.

Darba grupa apsprieda vairākus būtiskus jautājumus. Viens no tiem ir saistīts ar atsevišķu ciematu un dārziņu kooperatīvo sabiedrību ārvaldes formu. No vienas puses, likums skaidri nosaka pašvaldību tiesības un pienākumus apbūves, komunālo un citu jautājumu risināšanā. Taču ikdienā ir ne mazums jautājumu, kas saistīti ar teritorijas labiekārtošanu vai komunālo jautājumu risināšanu, kuros ir ieinteresēti visi vienas teritorijas iedzīvotāji, taču, ņemot vērā spēkā esošo normatīvo bāzi un pašvaldību neieinteresētību, tie netiek risināti. Viens no veidiem būtu atsevišķās privāto māju vai dārziņu teritorijās piemērot līdzīgu pašpārvaldes formu un lēmumu pieņemšanas kārtību, kāda tā tiek praktizēta daudzdzīvokļu mājās ar dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām. Tādēļ darba grupa nolēma sagatavot priekšlikumu normatīvajam regulējumam šādas iniciatīvas iedzīvināšanai.

Otrs būtiskais jautājums ir saistīts ar valsts teritorijas vienmērīgāku attīstību un administratīvo izmaksu samazinājumu. Runa ir par ministriju lomu sabiedrības dzīvē un to atrašanās vietu. Ir vairāki apsvērumi, kas liek domāt par to, ka līdzšinējā tradīcija visas ministrijas izvietot tikai galvaspilsētā, sāk novecot.

Pirmkārt, ir jāatzīmē, ka ministrijas veido nozares politiku un iedzīvotājiem praktiski nav nepieciešams tās apmeklēt, izņemot ļoti retus izņēmuma gadījumus. Ja iedzīvotājiem ir kādi jautājumi, kas ir risināmi ar valsts institūcijām, tad tie apmeklē ministriju pakļautās iestādes, nevis pašas ministrijas. 

Otrkārt, mūsdienu tehnikas attīstības laikmetā, kad tiek plaši izmantoti elektroniskās saziņas līdzekļi, elektroniskais paraksts, videokonferences un citas tehniskās iespējas, arī ierēdņiem no vienas ministrijas uz citu fiziski nav nepieciešams doties.

Treškārt, civildienesta būtība un piekoptā ierēdņu rotācija nosaka, ka ierēdnim ar noteiktu kvalifikāciju ir jābūt kvalificētam strādāt jebkurā ministrijā, arī tajā, kas atrodas tuvāk pie dzīvesvietas.

Ceturtkārt, šobrīd ministrijās sāk parādīties problēma ar kvalificētu speciālistu deficītu, kas zemā atalgojuma dēļ labprāt pamet civildienestu un dodas strādāt privātajos uzņēmumos. Ir jāņem vērā, ka dzīves dārdzība un izmaksas apmeklēt darbu Rīgā ir ievērojami augstākas, kā citās pilsētās. Tādēļ pie vienāda atalgojuma darbs ārpus galvaspilsētas un savas dzīves vietas tuvumā ir ievērojami konkurētspējīgāks par darbu galvaspilsētā.

Piektkārt, ministriju izvietošana lielākajās Latvijas pilsētās palielinātu gan darba vietu skaitu, gan veicinātu uzņēmējdarbību, gan arī nostiprinātu reģionālo centru izaugsmi.

ņemot vērā iepriekš minēto, darba grupa nolēma turpmāk detalizētāk attīstīt ideju par ministriju izvietošanu katru savā pilsētā.

 


Dalīties


Citi JaunumiLasīt visus

    Atvainojamies, pašlaik ziņu sadaļa nedarbojās!!!
PIEVIENOJIES